Garage - 01/11/07

En dan die blik in je ogen* Je kijkt wel maar je ziet niets *

schotte schotte schotteschotte schotte schotteschotte schotteschotteschotte schotte schotteschotte schotte schotteschotte schotte schotteschotte schotteschotteschotteschotteschotte schotteschotteschotte schotteschotte schotte schotteschotteschotteschotteschotteschotteschotteschotteschotteschotteschotteschotteschotteschotteschotteschotteschotteschotteschotteschotteschotteschotteschotteschotteschotteschotteschotteschotteschotteschotteschotteschotte